OCG phân phối thành công game Toy Odyssey sang thị trường Nhật

Ngày 20/5/2017, OCG đã chính thức phát hành thành công game Toy Odyssey do nhà phát triển game Hiker Games (Việt Nam) trên dịch vụ truyền hình trả tiền HikariTV do NTT Plala Inc. cung cấp tại thị trường Nhật Bản. Việc cung cấp dịch vụ đã mở ra một kênh mới cho các nhà phát triển game PC của Việt Nam có mong muốn gia nhập thị trường game thế giới.

HikariTV là tên của dịch vụ truyền hình trả tiền lớn nhất của Nhật Bản do NTT Plala cung cấp với hơn 3 triệu thuê bao tại Nhật.