BẮT ĐẦU CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN MÃ THẤP BẰNG OUTSYSTEMS

May 30, 2022

NTT e-Asia Corporation

Công ty cổ phần công nghệ OCG

★ NTT e-Asia Corporation (Shinjuku-ku, Tokyo, Chủ tịch và CEO Mr. Hiroshi Tanabe, từ nay gọi tắt là NTTe-Asia) và Công ty cổ phần công nghệ OCG※1(Hà Nội, Việt Nam, CEO Shunichi Kondo, từ nay gọi tắt là OCG) bắt đầu các dịch vụ hỗ trợ phát triển phần mềm sử dụng OutSystems, nền tảng phát triển mã thấp※2 ★ OCG ký hợp đồng với OutSystems và phát triển nền tảng mã thấp, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phát triển cho các công ty Nhật Bản thông qua NTT e-Asia.

※ 1 : Công ty cổ phần tại Việt Nam, là công ty con của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty Viễn thông Nhà nước Việt Nam và NT T e-Asia.

※ 2 : Phương pháp phát triển phần mềm sử dụng GUI (Giao diện người dùng đồ họa) được chuẩn bị trên nền tảng phát triển và yêu cầu rất ít mã hóa.

1. Nền tảng và mục đích

Trong tình hình COVID, với những sự thay đổi nhanh chóng phong cách làm việc và để đáp ứng với các thay đổi, việc phát triển hệ thống được yêu cầu phải trở nên nhanh hơn và có khả năng bảo trì. Ngoài ra, việc số hóa các tác vụ thủ công, nói cách khác là DX, đang được phát triển một cách nghiêm túc và việc cắt giảm chi phí là một yếu tố quan trọng.

Trong phát triển hệ thống thông thường, bắt đầu từ các định nghĩa đặc tả từ yêu cầu người dùng và thiết kế chức năng, sau đó mô tả chương trình có tên mã hóa, và cuối cùng sửa đổi từng phần bằng cách thử nghiệm và cung cấp cho khách hàng. Quá trình này mất nhiều thời gian không chỉ để phát triển mà còn để sửa đổi hoặc bổ sung các chức năng sau khi vận hành.

NTT e-Asia tập trung vào nền tảng phát triển mã thấp và chọn OutSystems, đây là vị trí dẫn đầu trong số các nền tảng mã thấp. Bằng cách sử dụng nền tảng, tăng tốc độ phát triển phần mềm đáng kể. Ngoài ra, thông qua OCG, công ty thuộc tập đoàn CNTT của NTT e-Asia, chúng tôi sẽ giảm chi phí nhiều hơn bằng cách sử dụng các kỹ sư giỏi tại Việt Nam.

Phương pháp phát triển sử dụng nền tảng OutSystems là bằng cách kết hợp các phần được chuẩn bị trước, thao tác trực quan với GUI từ quá trình thiết kế chức năng và rất ít yêu cầu viết mã. Điều này có thể làm giảm đáng kể các giai đoạn phát triển.

OCG ký hợp đồng cấp phép với OutSystems và các kỹ sư của OCG phát triển hệ thống cho nhóm NTT. Hệ thống sẽ được cung cấp thông qua NTT e-Asia và sẽ phát triển cho các công ty Nhật Bản khác có mục tiêu hướng đến DX.

2. Tổng quan về dịch vụ

Tên dịch vụ: Dịch vụ hỗ trợ phát triển mã thấp

Ngày bắt đầu: Ngày 1 tháng 6 năm 2022

Nội dung dịch vụ: Phát triển hệ thống Web/ Công cụ web và ứng dụng di động bằng cách sử dụng OutSystems , nền tảng mã thấp dành cho các công ty hướng đến DX. Ngoài việc phát triển hệ thống, chúng tôi còn hỗ trợ hoạt động của hệ thống/ công cụ và tư vấn việc tích hợp với các hệ thống hiện có.

Giá dịch vụ: Báo giá riêng

3. Kế hoạch trong tương lai

Ngoài việc phát triển DX cho các công ty Nhật Bản, NTT e-Asia đang có kế hoạch đóng góp vào việc chuyển đổi DX ở các nước Đông Nam Á trong đó có các công ty Việt Nam thông qua OCG.

<Liên hệ>

NTT e -Asia

Đầu mối: Asano

 E-mail:info@ntte-asia.co.jp

OCG Technology JSC

Đầu mối: Yamamoto, Kobayashi

E-mail:contact@ocg.vn

★ Thông tin có trong thông cáo báo chí tính đến ngày thông báo. Xin lưu ý rằng thông tin có thể khác với thông tin tính đến ngày thông báo tại thời điểm này.