Phòng giáo dục và các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đông Anh dự tiết học ICT tại trường liên cấp Archimedes

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên Tiểu học trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục huyện Đông Anh đã tổ chức bồi dưỡng sinh hoạt chuyên đề về phương pháp dạy học Hoạt động trải nghiệm lớp 3 tại trường Liên cấp Archimedes Đông Anh.

Sinh hoạt chuyên đề giúp cán bộ quản lý, giáo viên có cơ hội được học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Chương trình quy tụ 50 giáo viên là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn huyện tham dự tiết học CNTT môn Tự nhiên và xã hội.

Tiết học CNTT sử dụng giải pháp SmartEdu do NTT Japan phát triển và VNPT cung cấp, mang đến một tiết học chất lượng cao, hấp dẫn, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, học liệu điện tử để giảng dạy nội dung trực tiếp cho học sinh trên lớp.

Hoạt động dự giờ tiết học ICT, giúp cán bộ quản lý, giáo viên có cơ hội được học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngày một tốt hơn.