GIẢI PHÁP

SMART EDUCATION

Giải pháp Smart Education kết hợp việc học bằng các thiết bị công nghệ mới với học qua sách giáo khoa truyền thống. Bài học hiển thị trên máy tính bảng của học sinh và giáo viên giao tiếp với học sinh bằng màn hình tương tác. Việc chấm điểm, phân tích quá trình học được thực hiện tự động bằng máy tính.

TÌM HIỂU THÊM

OFFSHORE

Với mạng lưới các đối tác tin cậy ở Việt Nam, chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài phát triển hệ thống và cung cấp dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO) cho các doanh nghiệp này bằng việc kết nối họ với các nhà cung cấp phù hợp.

TÌM HIỂU THÊM

Hoạt động

Tin mới

DỊCH VỤ

Smart Education

Giải pháp Smart Education kết hợp việc học bằng các thiết bị công nghệ mới với học qua sách giáo khoa truyền thống.

Mobile Learning

Giải pháp quản lý học tập hiện đại sử dụng công nghệ điện toán đám mây. Người sử dụng có thể học hoặc làm bài kiểm tra mọi nơi, mọi lúc trên các thiết bị thông minh.

OFFSHORE (System Development/ BPO)

Với mạng lưới các đối tác tin cậy ở Việt Nam, chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài phát triển hệ thống và cung cấp dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO) cho các doanh nghiệp này bằng việc kết nối họ với các nhà cung cấp phù hợp.

OutSystems

OCG đã chính thức cung cấp đầy đủ các gói phát triển, cài đặt và bảo trì phần mềm trên OutSystems (một nền tảng mã thấp) cho các khách hàng.

Thành viên

Ông TRẦN BÌNH DƯƠNG

Ông  PHẠM MINH TUẤN

Ông NAGAE YASUYUKI

Ông KUSAKA REO

Đối tác