Dịch vụ làm chú thích, dán nhãn

Chúng tôi là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ chú thích (Annotation) để tạo dữ liệu nguồn lớn với mô hình nhận dạng vật lý AI, dịch vụ có chất lượng cao – giá thành thấp – thời hạn giao hàng ngắn.

Ưu điểm dịch vụ chú thích của chúng tôi là nhiều nhân viên thực hiện kiểm tra trực tiếp bằng mắt  thường, nên sẽ tạo ra dữ liệu nguồn lớn, chính xác và không bị sai sót.

Chúng tôi nhận làm chú thích cả với số lượng nhỏ và sẽ chú thích, gắn thẻ vào dữ liệu ảnh theo từng loại hình chủ thể là đồ vật hay con người…

Ngoài ra, chúng tôi có thể thực hiện theo yêu cầu của khách hàng bằng công cụ phần mềm khách hàng chỉ định.