SmartEdu

Home / SmartEdu

SmartEdu là gì?

SmartEdu – Giải pháp lớp học thông minh là phần mềm hỗ trợ tiết học (học tại lớp và học online) do NTT Learning Nhật Bản xây dựng phát triển.

Chức năng của SmartEdu là công cụ giúp giáo viên và học sinh tương tác theo thời gian thực trên nền tảng VNPT Cloud bằng kết nối Wifi/Internet thông qua việc sử dụng các thiết bị đầu cuối như: Bảng tương tác cảm ứng cho giáo viên (thay thế bảng đen truyền thống), máy tính cá nhân/máy tính bảng của học sinh (thay thế vở viết).

SmartEdu thông minh như thế nào?

  • SmartEdu có các tính năng cơ bản:  Giáo viên và học sinh nhận – gửi- chữa-chấm bài đồng loạt theo thời gian thực (tại lớp hoặc online) cho từng học sinh, bài kiểm tra trắc nghiệm-chấm bài tự động, xuất kết quả ra file MS Excel.
  • Có sẵn kho giáo cụ kỹ thuật số môn Toán tiểu học (cắt-ghép-xoay-lật-vẽ hình khối, biểu đồ…) trực quan-sinh động.
  • Dữ liệu lưu tại VNPT Cloud Server tại Việt Nam, đường truyền nội địa ổn định.
  • SmartEdu là bước chuyển đổi số cơ bản từ phương pháp dạy truyền thống sang phương pháp tương tác đồng thời giữa giáo viên và học sinh trong môi trường ICT (Information Communication Technology).

Chúng ta có thể sử dụng Smar Edu như thế nào?

  • SmartEdu có bộ công cụ và tính năng soạn-giảng cho tất cả các môn học cấp 1-2-3.
  • SmartEdu đang sử dụng tại các trường phổ thông cấp 1-2-3 tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Bình Dương.
  • SmartEdu được Việt hoá và chuyển giao quyền vận hành cho Công ty cổ phần Công nghệ OCG. VNPT là đơn vị trực tiếp phân phối giải pháp SmartEdu tới các trường phổ thông (cấp 1-cấp 2-cấp 3) tại Việt Nam với tên gọi VNPT SmartEdu.

“VNPT SmartEdu tự hào là giải pháp góp phần chuyển đổi số trong phương pháp dạy và học tại các trường phổ thông của Việt Nam.”

Xem thêm tại  http://smartedu.ocg.vn/  để biết thông tin chi tiết.