Tuyển dụng

Home / Tuyển dụng
BrSE (Kỹ sư cầu nối)

BrSE (Kỹ sư cầu nối)

1.  TRÁCH NHIỆM Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản: đàm phán/ sắp xếp công việc với khách...

chi tiết